لیست قیمت

ممکن است قیمت های زیر به دلیل نوسانات قیمت ارز پایدار نباشند . لطفا جهت اطلاع از قیمت روز با بخش فروش تماس بگیرید

  لیست قیمت دستگاه های چاپ و تبلیغات
دستگاه چاپ بنر PL1300 موجود نیست
دستگاه چاپ بنر PL1500 موجود نیست
دستگاه چاپ بنر PL1800 موجود نیست
دستگاه چاپ بنر PL2400 موجود نیست
دستگاه چاپ بنر PL3400 موجود نیست
دستگاه چاپ بنر PL3800 موجود نیست
کاتر پلاتر  
دستگاه کاتر پلاترTRP300 8 میلیون تومان
دستگاه کاتر پلاترTRP600  10.400 میلیون تومان
دستگاه کاتر پلاترTRP900 11.300 میلیون تومان
دستگاه کاتر پلاتر رولند 27.100 میلیون تومان
دستگاه کاتر پلاترسوما D60 39.200 میلیون تومان
دستگاه های پرس حرارتی  
۳D مدل  LAVA-3040P  9.900 میلیون تومان
۸‌ کاره مدل MOLTEN-VC8WHS 10.500 میلیون تومان
چاپ لیوان مدل MOLTEN-VC75HS 10.200 میلیون تومان
۸۰*۶۰ مدل MOLTEN-VC68M  -
۵۰*۱۰۰ مدل MOLTEN-VC510M  -
انواع جوهر چاپ بنر  
جوهر Horse  135000 تومان
جوهر Elephant  189000 تومان
جوهر LV8  260000 تومان
جوهر اکوسالونت Elephant  236000 تومان
سالونت H  90000 تومان
دستگاه حروف ساز  
B 5100  -
TPS  -
سازه های نمایشگاهی  
رول آپ مشکی  185000 تومان